• Nisan 12, 2020
  • argeyonetim
  • 0

“AR-GE MAS çalıştığımız ilk günden itibaren gözle görülür bir şekilde verimlilik ve organizasyon geliştirme üzerine etkileri çok olumlu olmuştur. Program üzerinde modüller eklenerek sürekli ve faydalı gelişimler sağlanabilmektedir.