@rgeTRACE

Arge Bilişim

@rgeTRACE, üretim yönetim yazılımlarının tüm modüllerini içeren, real-time çalışan ve zengin raporlamaya sahip bir üretim yönetim yazılımıdır.

Özelde gıda ve tarım gibi izlenebilirliğin çok önemli olduğu sektörler için geliştirilmiştir. @rgeTRACE çok güçlü verimlilik ölçme, OEE ölçme, kalite ölçme, real-time üretim takibi, prim sistemleri, makine bakım ve onarım, kestirilebilir bakım, planlama ve maliyet modülleri içermektedir.

@rgeTRACE, Arge Bilişimin geliştirdiği donanımlar yardımıyla barkod ve RFID temelli olarak real-time çalışmaktadır. Böylece; real-time verimlilik ölçme, real-time OEE ölçme, real-time kalite ölçme, üretim takibi, prim sistemleri, makine bakım ve onarım ve kestirilebilir bakım modülleri gerçek zaman da çalışmaktadır.

@rgeTRACE danışman, donanım ve yazılımcı kadromuz tarafından, müşteri ihtiyacına göre şekillendirilebilmektedir. @rgeTRACE kolay kullanılabilen, kullanıcı dostu bir üretim yönetim yazılımdır.

İzlenebilirlik, şeffaflık amacıyla her bir ürünün unique ıd ile kimliklendirilerek proses, hammadde ve kalite kaynaklarının kaydedilerek geriye doğru raporlanabilmesidir. ArgeMAS ile ürünün proses, hammadde ve kalite kaynağı izlenebilir. Böylece izlenebilir bir üretim gerçekleştirilir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/IZLENEBILIRLIK.jpg
İzlenebilirlik, şeffaflık amacıyla her bir ürünün unique ıd ile kimliklendirilerek proses, hammadde ve kalite kaynaklarının kaydedilerek geriye doğru raporlanabilmesidir. ArgeMAS ile ürünün proses, hammadde ve kalite kaynağı izlenebilir. Böylece izlenebilir bir üretim gerçekleştirilir.

Verimlilik, ara ürüne veya ürüne çevrilmiş iş gücünün, harcanmış iş gücüne oranı metriğidir. Verimliliğin geliştirilmesi için, ArgeTRACE ile verimlilik gerçek zamanda ölçülmektedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/VERIMLILIK3.jpg
Verimlilik, ara ürüne veya ürüne çevrilmiş iş gücünün, harcanmış iş gücüne oranı metriğidir. Verimliliğin geliştirilmesi için, ArgeTRACE ile verimlilik gerçek zamanda ölçülmektedir.

Operatörden değil, fabrikadan kaynaklanan nedenlerle israf edilen zamana kayıp zaman denir. Verimliliğin geliştirilmesi amacı ile ölçülmekte ve en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/KAYIP-ZAMAN-700x700-1.jpg
Operatörden değil, fabrikadan kaynaklanan nedenlerle israf edilen zamana kayıp zaman denir. Verimliliğin geliştirilmesi amacı ile ölçülmekte ve en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Performans harcanan iş gücüne karşın, kayıp zamanlar olmasaydı, işe çevrilebilecek iş gücü metriğini veren ölçümdür. Performansın geliştirilmesi için, ArgeTRACE ile performans gerçek zamanda ölçülmektedir. Performansın geliştirilmesi için gerçek zamanda ölçülmektedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/PERFORMAN-.jpg
Performans harcanan iş gücüne karşın, kayıp zamanlar olmasaydı, işe çevrilebilecek iş gücü metriğini veren ölçümdür. Performansın geliştirilmesi için, ArgeTRACE ile performans gerçek zamanda ölçülmektedir. Performansın geliştirilmesi için gerçek zamanda ölçülmektedir.

Proses sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün sonraki prosese gitmesi engellenmeye çalışılır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/3HAT-SONU-KALITE-KONTROL.jpg
Proses sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün sonraki prosese gitmesi engellenmeye çalışılır.

Üretim sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün pakete girmesi engellenmeye dönük kalite kontrol çeşididir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/FINAL-KALITE-KONTROL3.jpg
Üretim sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün pakete girmesi engellenmeye dönük kalite kontrol çeşididir.

Proses içinde varsa sistematik hatanın devam etmesini engellemek için yapılan rasgele seçilmiş örnekler üstünden yapılan bir kalite kontrol tipidir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/ISTATIKSEL-PROSES-KONTROL3.jpg
Proses içinde varsa sistematik hatanın devam etmesini engellemek için yapılan rasgele seçilmiş örnekler üstünden yapılan bir kalite kontrol tipidir.

Üretim sonunda ve ürün paketlenip kolilendikten sonra, koliler yönlendirilmiş olasılıklı örnekleme şeklinde açılarak yapılan kalite kontroldür. Müşteriye kusurlu ürünün gitmesini engellemeye dönük olarak yapılmaktadır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/INSPECTION.jpg
Üretim sonunda ve ürün paketlenip kolilendikten sonra, koliler yönlendirilmiş olasılıklı örnekleme şeklinde açılarak yapılan kalite kontroldür. Müşteriye kusurlu ürünün gitmesini engellemeye dönük olarak yapılmaktadır.

Özellikle darboğaz prosese gidip prosesi meşgul ederek israfa neden olmaması için bu proseslerden önce malzeme kalite kontrol yapılır ve hatalı olan ayıklanır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/HAMMADDE-KALITE-KONTROL3.jpg
Özellikle darboğaz prosese gidip prosesi meşgul ederek israfa neden olmaması için bu proseslerden önce malzeme kalite kontrol yapılır ve hatalı olan ayıklanır.

Her bir sipariş renk ve beden bazında, bant giriş çıkış adetleri gerçek zamanda takip edilebilir. Ayrıca fason üretim yapıldığında fason üreticinin miktar ve kalite verileri de internet üstünden toplanıp raporlandırılır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/URETIM-TAKIP.jpg
Her bir sipariş renk ve beden bazında, bant giriş çıkış adetleri gerçek zamanda takip edilebilir. Ayrıca fason üretim yapıldığında fason üreticinin miktar ve kalite verileri de internet üstünden toplanıp raporlandırılır.

Makine arıza takip modülü ile makinelerin arızadan kaynaklı duruş sürelerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Makine bakım, makine bakımının planlandığı ve uygulanmasının izlendiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/MAKINA-ARIZA-VE-BAKIM.jpg
Makine arıza takip modülü ile makinelerin arızadan kaynaklı duruş sürelerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Makine bakım, makine bakımının planlandığı ve uygulanmasının izlendiği modüldür.

Makinelerin bakım zamanı gelmediği halde varsa bakım ihtiyaç bildiriminin otomatik olarak teknik servis personeline göndermesidir. Kestirimci bakımın amacı kalitenin düşmesini engelleme ve makine duruş sürelerinin en aza indirilerek verimin düşmesini engellemedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/KESTIRIMCI-BAKIM-1.jpg
Makinelerin bakım zamanı gelmediği halde varsa bakım ihtiyaç bildiriminin otomatik olarak teknik servis personeline göndermesidir. Kestirimci bakımın amacı kalitenin düşmesini engelleme ve makine duruş sürelerinin en aza indirilerek verimin düşmesini engellemedir.

Müşteri temsilcisinin hızlı fiyat verebilmesi için, iş planının hızlıca oluşturabildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/TEMPLATE.jpg
Müşteri temsilcisinin hızlı fiyat verebilmesi için, iş planının hızlıca oluşturabildiği modüldür.

Operasyon standart sürelerinin doğru ölçülmesi için kullanılan modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/STANDART-SURE-OLCUMU.jpg
Operasyon standart sürelerinin doğru ölçülmesi için kullanılan modüldür.

Personel devam kontrol ve bordro işlemlerini icra etme amacıyla kullanılan modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/PDKS.jpg
Personel devam kontrol ve bordro işlemlerini icra etme amacıyla kullanılan modüldür.

Web ve mobil donanımlar kullanılarak verimlilik, performans, kalite, prim vb raporlar alınır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/MOBIL-RAPORLAR.jpg
Web ve mobil donanımlar kullanılarak verimlilik, performans, kalite, prim vb raporlar alınır.

@rgeTRACE ile firmanın kullandığı diğer yazılımların entegrasyonu için gerçekleştirilen yazılım hizmetidir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/YAZILIM-ENTEGRASYONU.jpg
@rgeTRACE ile firmanın kullandığı diğer yazılımların entegrasyonu için gerçekleştirilen yazılım hizmetidir.

Makinelerin etkin kullanım oranını gösteren metriktir. Makinelerin efektif kullanılmasının geliştirilmesi için geliştirilen modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/OEE-OLCME.jpg
Makinelerin etkin kullanım oranını gösteren metriktir. Makinelerin efektif kullanılmasının geliştirilmesi için geliştirilen modüldür.

Operasyon standart sürelerinin evrensel doğrulukta ölçülmesi, optimizasyonu ve standardizasyonu için kullanılan modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/MTM-MODULU.jpg
Operasyon standart sürelerinin evrensel doğrulukta ölçülmesi, optimizasyonu ve standardizasyonu için kullanılan modüldür.

Verimsizlik kaynaklarının tespit edilmesi için kullanılan modüldür. Operatör verimlilik ve kalitesini arttırmak için bire-bir izleyerek çalışmaya follow-up denir. Bu modül ile follow-up uygulanır ve raporlanır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/FOLLOW-UP.jpg
Verimsizlik kaynaklarının tespit edilmesi için kullanılan modüldür. Operatör verimlilik ve kalitesini arttırmak için bire-bir izleyerek çalışmaya follow-up denir. Bu modül ile follow-up uygulanır ve raporlanır.

Verimlilik ve kalite geliştirme amacıyla, veri bilimleri kullanılarak geliştirilmiş sofistike planlama aracıdır. En iyi bantları kurar ve devamsızlık durumunda bandın veriminin dramatik düşmesini engelleyen bir modüldür

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/ATAMA-OPTIMIZASYONU.jpg
Verimlilik ve kalite geliştirme amacıyla, veri bilimleri kullanılarak geliştirilmiş sofistike planlama aracıdır. En iyi bantları kurar ve devamsızlık durumunda bandın veriminin dramatik düşmesini engelleyen bir modüldür

Çalışanlardan hedef karın üstünde kar geliri elde idilmişse, hedef karın üstündeki kazancın bir kısmının çalışan ile paylaşılmasına ‘prim vermek’ denir. Prim ile teşvik etme, verim ve kaliteyi geliştirmede kullanılmaktadır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/PRIM-MODULU.jpg
Çalışanlardan hedef karın üstünde kar geliri elde idilmişse, hedef karın üstündeki kazancın bir kısmının çalışan ile paylaşılmasına ‘prim vermek’ denir. Prim ile teşvik etme, verim ve kaliteyi geliştirmede kullanılmaktadır.

Her bir operatörün yeteneklerine göre sınıflandırılarak eşit yeteneğe ve çalışmaya eşit ücret verme modülü olarak tanımlanabilir. Çalışanların ücretlerinin adil olması amaçlanmaktadır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/ADIL-UCRET.jpg
Her bir operatörün yeteneklerine göre sınıflandırılarak eşit yeteneğe ve çalışmaya eşit ücret verme modülü olarak tanımlanabilir. Çalışanların ücretlerinin adil olması amaçlanmaktadır.

Arge Scheduling çok karmaşık üretim süreçlerini dahi rahat planlayabilmek için geliştirilmiştir. ArgeMAS’ın bu modülü ile, istediğiniz kadar çizelgeleme senaryoları oluşturabilir ve gerçek çizelge haline getirebilirsiniz.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/URETIM-CIZELGELEME.jpg
Arge Scheduling çok karmaşık üretim süreçlerini dahi rahat planlayabilmek için geliştirilmiştir. ArgeMAS’ın bu modülü ile, istediğiniz kadar çizelgeleme senaryoları oluşturabilir ve gerçek çizelge haline getirebilirsiniz.