Arge Bilişim, “Yalın Üretim”, “Dijital Dönüşüm” ve “Model Fabrika” metodolojisi konularında uzman, mühendis ve Model Fabrika eğitmenleri bulunan, danışman kadrosuna sahiptir. Bu danışmanlık kadrosu ile üretimde Yalın Üretim ve Dijitalleştirme entegrasyonu metodolojisini kullanarak, verimlilik ve kalite geliştirme amacıyla danışmanlık hizmeti verir.

 • Yalın olgunluk analizi
 • Fabrika kurma & düzenleme
 • Fabrika yerleşim (L-out) tasarımı
 • SWOT analizi
 • Süpermarket ve Kanban Sistemi
 • Üretimde izlenebilirlik ve ölçülebilirlik tasarımı
 • SMED eğitimi ve uygulaması
 • Değer akış haritalama ve spagetti diyagramı
 • Hat dengeleme, sürekli akış, darboğaz yönetimi
 • 5S ve görsel yönetim uygulamaları
 • Gemba – Gemba yürüyüşü
 • Yedi israftan kurtulma çalışmaları
 • Toplam kalite yönetimi eğitimi
 • OEE ölçüm eğitimi
 • Just in time tasarımı ve uygulaması
 • Kaizen eğitimi & uygulamala