Verimlilik ve Kalite Geliştirme Projeleri

Ürün Grupları

Sistemler

sistemler

Real-Time Üretim

Arge Bilişim, yazılım ve donanım hizmeti ile real-time envanter ve üretim takip özellikleri olan, verimlilik ve kalite geliştirme amaçlı, danışmanlık hizmeti de olan sistemler geliştirmektedir.
yazılım

Yapay Zeka

Arge Bilişim yazılım mühendisleri, üretim ihtiyaçlarını hedefleyen, real-time veri toplama ve raporlama özellikleri olan, yapay zeka algoritmaları içeren, malzeme ve emek açısından verimlilik ve kalite geliştirme hedefli MES, MRP yazılımları geliştirmektedir.


donanım

Endüstriyel Veri Toplama

Arge Bilişim elektronik mühendisleri, üretim koşullarına uygun, veri toplama için tasarlanmış haberleşme protokolü içeren ve real-time çalışan veri toplama cihazları geliştirmiştir. Endüstriyel olan bu cihazlar aynı zamanda da uygun maliyetlidir.


DANISMANLIK ICON

Profesyonel Hizmet

Arge Bilişim endüstri mühendisleri kadrosuyla, fabrikalarda verimlilik, kalite geliştirme ve adil ücret sistemi konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yurt içi ve yurt dışı bir çok projede çalışan danışmanlar, fabrikalarda büyük oranda kalite ve verimliliği artırmaktadır..

@rgeMAS ATAMA OPTİMİZASYON ALGORİTMASI

Play Video

ARGE BİLİŞİM ATAMA OPTİMİZASYON ALGORİTMASI

aa
Play Video

ÖRNEK FABRİKA UYGULAMA

video
Play Video

Arge Bilişim

 
Kurucuları kariyerlerine 1999 yılında ar-ge mühendisleri olarak başladı.
 

Üretim sektöründe, dijitalleşmeyle birlikte, verim ve kaliteyi arttırma projelerini hayata geçirmek için 2002 yılında Arge Bilişim’i kurdular. İlk iş olarak @rge MAS sisteminin ilk üç modülü olan ’iş planı geliştirme’, ‘verimlilik ölçme ve ‘prim sistemi uygulama’ ve sahadan real time veri toplamak için @rge NVTT terminalini geliştirdiler. Arge Bilişim emek yoğun sektörler için geliştirdiği bu sistem ile 2002 yılında “INTERPRO BİLİŞİM ÖDÜLÜ’nü alarak kuruluşunu taçlandırdı. Yine aynı proje ile TUBİTAK, TTGV ve KOSGEB desteklerinin tamamını en yüksek yüzde ile almaya hak kazandı.

Buhar makinesinin, elektriğin ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilk üç jenerasyonu geride bırakan dünya, üretim sektöründü robot, big data ve bilginin kullanılmasını “endüstri 4.0” olarak kavramsallaştırdı. Bu bağlamda Arge Bilişim, ilk kurulduğu andan itibaren Endüstri 4.0’ın fasıllarından olan veri toplama projeleri geliştiren ve uygulayan 6 ülkede 200’den fazla müşterisi olan öncü kuruluşlardandır.

Arge Bilişim sahadan veri toplamak için kullandığı veri toplama terminallerini kendi mühendis kadrosu ile geliştirmektedir. Veri toplama donanımlarının ilki olarak kablolu @rge NVTT’yi geliştirmiştir. Ardından yine kablolu olmasına rağmen diğer özellikleri daha gelişkin @rge SDT’yi geliştirmiştir. Şimdi ise çok gelişkin kablosuz haberleşme protokolüne sahip @rge Rover’ı müşterilerine sunmaktadır. Arge Bilişim’in veri toplama terminallerini devamlı geliştirmektedir. Veri toplama özellikleri ve haberleşme teknolojisi daha ileri olan terminaller sunmaya devam edecektir. Bu terminaller Barkod, RFID, makinelerden sayısal, analog ve bir çok tipte veriler toplayabilir.

Veri toplama terminalleri ile sahadan real-time olarak alınan bu veriler, @rge MAS/CMAS/TRACE MES yazılımlarımız tarafından real-time operatör bazlı verimlilik ve kalite ölçülebilir. Ayrıca makinelerden toplanan sayısal veriler ile makinelerin OEE’ leri ölçülebilir. Bu yazılımlar aynı zamanda işlev artırıcı, tamamlayıcı ve teşvik edici modüller içermektedir.

Arge Bilişim; yazılım, elektronik ve endüstri mühendisliği tekniklerini kullanarak ileri optimizasyon algoritmaları geliştirmektedir. Fabrikalarda kurduğu sistemlerle verimlilik ve kalite arttırmayı kendine iş edinen Arge Bilişim yazılım donanım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır

Arge Bilişim her bir fabrikayı ayrı bir proje olarak tanımlar ve fabrikaya özel üretim felsefesi geliştirir ve aşılar. Yazılım, donanım ve diğer yardımcı ürünler ile fabrikanın verim ve kalitesini arttırır. Arge Bilişim, yalın üretim ve endüstri 4.0 gibi üretim modalarını yakından takip eder fabrika veya proseslere uygun teknikleri seçer, kendi üretim teknikleri ile harmanlar ve uygular.

Arge Bilişim, sistemini kurduğu fabrikaya çalışanlarının motivasyonunu arttıran adil ücret (prim) sistemini  kurgular ve uygular.

Arge Bilişim, danışmanlık hizmeti ile fabrikaya iş ve metot geliştirme departmanı kurar. Bu departmana verimlilik ve kalite geliştirme becerileri kazandırır. Proje bitiminde de verimlilik ve kalitenin gelişiminin devamlı olması için gerekli bilgi, beceri ve eğitimler verir.

Arge Bilişim’in danışmanlık hizmeti şu ana konulardan oluşmaktadır;

* Üretim mühendisliği biriminin kurulması
* Operasyonların standartlaştırılması
* Prim sistemlerinin kurgulanması ve kurulması
* Bundle sisteminin kurulması, malzeme taşıma işlerinin kolaylaştırılması veya yok edilmesi
* Kayıp sürelerin azaltılması, operasyon standart sürü ölçülmesi, verimlilik ölçümü uygulamalı eğitimlerin verilmesi
* En verimli lay-out (yerleşim planı) tasarımı
* İzlenebilirlik ve ölçülebilirliğin sağlanması
* Ergonomi çalışmaları
* OEE ve kalitenin geliştirilme uygulamalı eğitimlerinin verilmesi
* Gerçek zamanda fason takibi
* Bant ve hat kurulumu tekniklerinin eğitimi
* İn-direkt personel sayısının düşürülmesi
* Aparat tasarımı
* İlgili mühendislik birimlerin eğitilmesi
* Rapor okuma eğitimlerinin verilmesi, raporlara göre aksiyon planlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi eğitimlerinin verilmesi
Arge Bilişim’in MES yazılımları standart olarak aşağıdaki modülleri kapsar.
* Sİpariş giriş ve takibi
* Verimlilik ölçme
* Tedarikçi değerlendirme
* Kestirimci bakım
* Operatör operasyon atama
* Maliyet
* Gerçek zamanda üretim takibi
* OEE ölçme
* Prim sistemleri
* Hat dengeleme
* Malzeme kalitesi ölçme
* Gerçek zamanda fason takibi
* İş planı hazırlama
* Kalite ölçme
* Makine bakım ve onarım
* Otomatik bant kurulumu
* Süreç planlama