@rgemas MES, Arge Bilişim’in geliştirdiği veri toplama, izlenebilirlik, ölçme, analiz, aksiyon döngüsünü sağlayan ve kolaylaştıran bir MES (üretim yönetim sistemidir). IOT, (veri toplama donanımları) MES yazılım modülleri ve Arge Bilişim’in danışmanlık hizmetlerini içermektedir.

Makinelerin etkin kullanım oranını ölçen, Yalın Üretim aracıdır. Makinelerin, efektif kullanılması için geliştirilen modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/OEE-OLCME.jpg
Makinelerin etkin kullanım oranını ölçen, Yalın Üretim aracıdır. Makinelerin, efektif kullanılması için geliştirilen modüldür.

Makinelerin planlı ve plansız duruşlarını, nedenleri ile beraber otomatik ölçebilen modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Makine-Durus-Olcme-700x700-1.png
Makinelerin planlı ve plansız duruşlarını, nedenleri ile beraber otomatik ölçebilen modüldür.

Tedarik zincirinin odak firması, diğer tedarikçiler ve müşterileri ile gerçek zamanlı (real-time) veri paylaşım modülüdür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Tedarik-Zinciri-Yonetimi-700x700-1.png
Tedarik zincirinin odak firması, diğer tedarikçiler ve müşterileri ile gerçek zamanlı (real-time) veri paylaşım modülüdür.

Malzeme, iş gücü, kalite ve enerji konularında her bir ürün için izlenebilirlik (traceability) sağlayan modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/700x700-Izlenebilirlik.png
Malzeme, iş gücü, kalite ve enerji konularında her bir ürün için izlenebilirlik (traceability) sağlayan modüldür.

Fiyatlandırma, planlama, OEE ölçme, verimlilik ölçme ve performans ölçme için gereken operasyon bankası, iş planı (rotalama) ve hesaplamalar içeren planlama modülüdür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/IS-PLANI-700x700-1.jpg
Fiyatlandırma, planlama, OEE ölçme, verimlilik ölçme ve performans ölçme için gereken operasyon bankası, iş planı (rotalama) ve hesaplamalar içeren planlama modülüdür.

Her bir sipariş, özellikleri bazında, hat giriş-çıkış miktarları gerçek zamanda takip edilir. Dış üretimde, üreticinin miktar ve kalite verilerini de internet üstünden toplayıp raporlandıran yazılım modülüdür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Real-Time-Uretim-Takip-700x700-1.png
Her bir sipariş, özellikleri bazında, hat giriş-çıkış miktarları gerçek zamanda takip edilir. Dış üretimde, üreticinin miktar ve kalite verilerini de internet üstünden toplayıp raporlandıran yazılım modülüdür.

Time & Action modülü ile sipariş projesinin zaman planlaması yapılmakta ve planın gerçekleşme durumu kaydedilerek, raporlanmaktadır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/time.png
Time & Action modülü ile sipariş projesinin zaman planlaması yapılmakta ve planın gerçekleşme durumu kaydedilerek, raporlanmaktadır.

@rgeSchedule, çok karmaşık üretim süreçlerini dahi rahat planlayabilmek için geliştirilmiştir. @rgemas’ın bu modülü ile istenen kadar çizelgeleme senaryoları oluşturulabilir ve en iyisi gerçek çizelge olarak tayin edilebilir. Çizelgeleme sürecinin gerçekleştirildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/URETIM-CIZELGELEME.jpg
@rgeSchedule, çok karmaşık üretim süreçlerini dahi rahat planlayabilmek için geliştirilmiştir. @rgemas’ın bu modülü ile istenen kadar çizelgeleme senaryoları oluşturulabilir ve en iyisi gerçek çizelge olarak tayin edilebilir. Çizelgeleme sürecinin gerçekleştirildiği modüldür.

Montaj hatlarında verimlilik, ara ürüne veya ürüne çevrilmiş iş gücünün, harcanmış iş gücüne oranı metriğidir. Verimliliğin geliştirilmesi için @rgemas MES ile verimlilik gerçek zamanda ölçülmektedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/VERIMLILIK-2.jpg
Montaj hatlarında verimlilik, ara ürüne veya ürüne çevrilmiş iş gücünün, harcanmış iş gücüne oranı metriğidir. Verimliliğin geliştirilmesi için @rgemas MES ile verimlilik gerçek zamanda ölçülmektedir.

Montaj hatlarında, fabrikadan kaynaklanan nedenlerle israf edilen zamana kayıp zaman denir. Verimliliğin geliştirilmesi amacı ile kayıp zaman ölçülmekte ve en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/KAYIP-ZAMAN-700x700-1.jpg
Montaj hatlarında, fabrikadan kaynaklanan nedenlerle israf edilen zamana kayıp zaman denir. Verimliliğin geliştirilmesi amacı ile kayıp zaman ölçülmekte ve en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Montaj hatlarında performans, harcanan iş gücüne karşın, kayıp zamanlar olmasaydı, işe çevrilebilecek iş gücü metriğini veren ölçümdür. Performansın geliştirilmesi için, @rgemas MES ile performans gerçek zamanda ölçülmektedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/PERFORMAN-.jpg
Montaj hatlarında performans, harcanan iş gücüne karşın, kayıp zamanlar olmasaydı, işe çevrilebilecek iş gücü metriğini veren ölçümdür. Performansın geliştirilmesi için, @rgemas MES ile performans gerçek zamanda ölçülmektedir.

Operasyon standart sürelerinin doğru ölçülmesi için kullanılan modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/STANDART-SURE-OLCUMU.jpg
Operasyon standart sürelerinin doğru ölçülmesi için kullanılan modüldür.

Operasyon standart sürelerinin, evrensel doğrulukta ölçülmesi, optimizasyonu ve standardizasyonu için kullanılan modüldür. MTM modülü ile sadece zaman analizi değil aynı zamanda metot analizi yapılabilmektedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/MTM-MODULU.jpg
Operasyon standart sürelerinin, evrensel doğrulukta ölçülmesi, optimizasyonu ve standardizasyonu için kullanılan modüldür. MTM modülü ile sadece zaman analizi değil aynı zamanda metot analizi yapılabilmektedir.

Verimlilik ve kalite geliştirme amacıyla, veri bilimleri (yapay zeka) kullanılarak geliştirilmiş sofistike planlama aracıdır. En optimum bantları kurar ve devamsızlık durumunda bandın veriminin dramatik düşmesini engelleyen modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Hat-dengeleme-otomatik-atama.png
Verimlilik ve kalite geliştirme amacıyla, veri bilimleri (yapay zeka) kullanılarak geliştirilmiş sofistike planlama aracıdır. En optimum bantları kurar ve devamsızlık durumunda bandın veriminin dramatik düşmesini engelleyen modüldür.

Proses içi ve/veya proses sonunda yapılan kalite kontrollerde, veri girişi sağlama ve uygunsuzluk varsa DÖF başlatma girişi yapılan kalite kontrol modülüdür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Ic-uygunsuzluk-giris-modulu.png
Proses içi ve/veya proses sonunda yapılan kalite kontrollerde, veri girişi sağlama ve uygunsuzluk varsa DÖF başlatma girişi yapılan kalite kontrol modülüdür.

Düzenleyici önleyici faaliyetlerin girildiği, (ayrıca Kaizenlerin girildiği) takip edildiği, yönetildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/KAIZEN-DOF.png
Düzenleyici önleyici faaliyetlerin girildiği, (ayrıca Kaizenlerin girildiği) takip edildiği, yönetildiği modüldür.

Özellikle, darboğaz prosese gidip prosesi meşgul ederek israfa neden olmaması için proseslerden önce malzeme kalite kontrol yapılır. Malzeme kalite kontrolün gerçekleştirildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/HAMMADDE-KALITE-KONTROL.jpg
Özellikle, darboğaz prosese gidip prosesi meşgul ederek israfa neden olmaması için proseslerden önce malzeme kalite kontrol yapılır. Malzeme kalite kontrolün gerçekleştirildiği modüldür.

Proses içinde, varsa sistematik hatanın devam etmesini engellemek için rasgele seçilmiş örnekler üstünden yapılan bir kalite kontrol tipidir. Amacı hat sonuna hatalı ürünün ya da yarı mamülün gitmesini engellemektir. Bu kalitenin ölçüldüğü kalite kontrol modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/ISTATIKSEL-PROSES-KONTROL2.jpg
Proses içinde, varsa sistematik hatanın devam etmesini engellemek için rasgele seçilmiş örnekler üstünden yapılan bir kalite kontrol tipidir. Amacı hat sonuna hatalı ürünün ya da yarı mamülün gitmesini engellemektir. Bu kalitenin ölçüldüğü kalite kontrol modüldür.

Proses sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün, sonraki prosese gitmesinin engellenmesi amaçlanır. Bu kalitenin ölçüldüğü kalite kontrol modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/HAT-SONU-KALITE-KONTROL2.jpg
Proses sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün, sonraki prosese gitmesinin engellenmesi amaçlanır. Bu kalitenin ölçüldüğü kalite kontrol modüldür.

Üretim sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün pakete girmesi engellenmeye dönük yapılan kalite kontrol çeşididir. Bu kalitenin ölçüldüğü kalite kontrol modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/FINAL-KALITE-KONTROL2.jpg
Üretim sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün pakete girmesi engellenmeye dönük yapılan kalite kontrol çeşididir. Bu kalitenin ölçüldüğü kalite kontrol modüldür.

Üretim sonunda ve ürün paketlenip kolilendikten sonra koliler yönlendirilmiş olasılıklı örnekleme şeklinde açılarak yapılan kalite kontroldür. Müşteriye kusurlu ürünün gitmesini engellemeye dönük olarak yapılmaktadır. Bu kalite kontrolün gerçekleştirildiği modüldür. Ayrıca bu modül, hammadde kalite kontrol için de kullanılabilmektedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/INSPECTION.jpg
Üretim sonunda ve ürün paketlenip kolilendikten sonra koliler yönlendirilmiş olasılıklı örnekleme şeklinde açılarak yapılan kalite kontroldür. Müşteriye kusurlu ürünün gitmesini engellemeye dönük olarak yapılmaktadır. Bu kalite kontrolün gerçekleştirildiği modüldür. Ayrıca bu modül, hammadde kalite kontrol için de kullanılabilmektedir.

Verimlilik ve kalite geliştirme amacıyla, verimsizlik ve/veya kalite problemi kaynağına ulaşma, kaynağından veri toplama, analiz etme ve geliştirme gibi faaliyetler için kullanılan modüllerdir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/FOLLOW-UP.jpg
Verimlilik ve kalite geliştirme amacıyla, verimsizlik ve/veya kalite problemi kaynağına ulaşma, kaynağından veri toplama, analiz etme ve geliştirme gibi faaliyetler için kullanılan modüllerdir.

Makine arıza takip modülü ile makinelerin arızadan kaynaklı duruş sürelerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Makine bakım, makine bakımının planlandığı ve uygulanmasının izlendiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/MAKINA-ARIZA-VE-BAKIM.jpg
Makine arıza takip modülü ile makinelerin arızadan kaynaklı duruş sürelerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Makine bakım, makine bakımının planlandığı ve uygulanmasının izlendiği modüldür.

Makinelerin bakım zamanı gelmediği halde varsa bakım ihtiyaçlarını otomatik olarak ilgili personele göndermesidir. Kestirimci bakımın amacı kalitenin düşmesini engelleme ve makine duruş sürelerini en aza indirmektir. Ve buna bağlı olarak da verim kaybının önlenmesidir. Kestirimci bakım için Arge Bilişim’in geliştirdiği, yazılım ve IOT (veri toplama terminali) donanım modülleri kullanılmaktadır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/KESTIRIMCI-BAKIM-1.jpg
Makinelerin bakım zamanı gelmediği halde varsa bakım ihtiyaçlarını otomatik olarak ilgili personele göndermesidir. Kestirimci bakımın amacı kalitenin düşmesini engelleme ve makine duruş sürelerini en aza indirmektir. Ve buna bağlı olarak da verim kaybının önlenmesidir. Kestirimci bakım için Arge Bilişim’in geliştirdiği, yazılım ve IOT (veri toplama terminali) donanım modülleri kullanılmaktadır.

Çalışanlardan, hedef karın üstünde kar geliri elde edilmişse, hedef karın üstündeki kazancın bir kısmının çalışan ile paylaşılmasına ‘prim vermek’ denir. Prim ile teşvik etme, verim ve kaliteyi geliştirmede kullanılmaktadır. Primin her bir personel için hesaplandığı ve uygulandığı modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/05/bonus-sistem-1.png
Çalışanlardan, hedef karın üstünde kar geliri elde edilmişse, hedef karın üstündeki kazancın bir kısmının çalışan ile paylaşılmasına ‘prim vermek’ denir. Prim ile teşvik etme, verim ve kaliteyi geliştirmede kullanılmaktadır. Primin her bir personel için hesaplandığı ve uygulandığı modüldür.

Her bir operatörün, yeteneklerine göre sınıflandırılarak eşit yeteneğe ve çalışmaya eşit ücret verme modülü olarak tanımlanabilir. Çalışanların ücretlerinin adil olması amaçlanmaktadır. Maaşların hesaplandığı ve uygulandığı modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/ADIL-UCRET.jpg
Her bir operatörün, yeteneklerine göre sınıflandırılarak eşit yeteneğe ve çalışmaya eşit ücret verme modülü olarak tanımlanabilir. Çalışanların ücretlerinin adil olması amaçlanmaktadır. Maaşların hesaplandığı ve uygulandığı modüldür.

Hızlı ve isabetli fiyat oluşturabilmek için özellikle satış biriminin kullandığı modüldür. İş planı rotalarının hızlıca oluşturulduğu modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/TEMPLATE.jpg
Hızlı ve isabetli fiyat oluşturabilmek için özellikle satış biriminin kullandığı modüldür. İş planı rotalarının hızlıca oluşturulduğu modüldür.

Personel devam kontrol ve bordro işlemlerini icra etme amacıyla kullanılan modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/PDKS.jpg
Personel devam kontrol ve bordro işlemlerini icra etme amacıyla kullanılan modüldür.

Web ve mobil donanımlar kullanılarak OEE, üretim nicelik, verimlilik, performans, kalite, prim vb raporlar alınır.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/MOBIL-RAPORLAR.jpg
Web ve mobil donanımlar kullanılarak OEE, üretim nicelik, verimlilik, performans, kalite, prim vb raporlar alınır.

@rgemas ile firmanın kullandığı diğer yazılımların entegrasyonu için gerçekleştirilen yazılım hizmetidir. 30’un üzerinde diğer ERP ve/veya muhasebe yazılımları ile @rgemas entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/YAZILIM-ENTEGRASYONU.jpg
@rgemas ile firmanın kullandığı diğer yazılımların entegrasyonu için gerçekleştirilen yazılım hizmetidir. 30’un üzerinde diğer ERP ve/veya muhasebe yazılımları ile @rgemas entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.