Quick Contact

    Hat Sonu Kalite Kontrol

    Proses sonunda yapılan 0 kalite kontroldür. Hatalı ürünün sonraki prosese gitmesi engellenmeye çalışılır.

    Experience & Activities