OEE Geliştirme

Üretim makinelerinin etkinliğini ölçmek için kullanılan KPI OEE’dir. Her bir üretim makinesinin OEE si; duruşları, verimlilikleri, kalitesi, çalışma, duruş, arıza-bakım ve kapalı gibi durumları gerçek zamanda ölçülüp raporlanabilmektedir. Yazılım, üretim makinelerinin OEE’lerini gerçek zamanda ölçtüğü gibi makineyi besleyen veya kullanan operatörlerin verimliliklerini de gerçek zamanda hesaplayarak raporlayabilmektedir.

ISO Standartları Uyumluluk Raporları

Arge Bilişim’in sunmakta olduğu @rgeMRP malzeme ihtiyaç planlama yazılımı ve @rgeMAS üretim yönetim yazılımı otomotiv de kullanılan ISO16949 standardının gerektirdiği raporlar içermektedir. Hem otomotiv ana sanayii hemde ISO denetimlerinde rahatlıkla kabul edilebilir raporları sunmaktayız. Bu raporlarla müşterilerimize devamlı iyileşme için ihtiyaç duyulan, bilgi sistemlerini sağlamaktayız. Ayrıca müşterimiz denetimlerde başarılı olmaktadır.

İzlenebilir Ürün ve Ölçülebilir Üretim Sistemi

İzlenebilirlik, müşteri memnuniyeti ve sağlıklı üretim için çok önemli bir gereksinimdir. Ayrıca malzemenin üretim sırasında izlenebilir olması ölçülebilirliğin temelidir. Arge Bilişim endüstri mühendisliği kadrosu ile izlenebilir bir üretim sistemi için bundle, kanban, süpermarket ve yalın yürüyüş sistemleri kurmaktadır. İzlenebilir bilgi sistemini bu yürüyüş sistemi üzerine kurarak, izlenebilir üretim tasarlamaktadır.

Dengeli Hat Kurulumu

Dengeli hat kurulumu, sürekli akış ve verimlilik arttırmanın şartlarındandır. Her bir iş istasyonuna yeterince ve kaliteli malzeme verilebilmesi için dengeli hatlar (balanced line) kurulmalıdır. Arge Bilişim endüstri mühendisliği kadrosu ile fabrikalarda, proses yönetimi, verimlilik arttırmak için dengeli hat kurulumu, darboğaz yönetimi konularında teorik ve pratik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Our solutions

Verimlilik Geliştirme

Arge Bilişimin endüstri mühendisleri, verimlilik ve kalite odaklı fabrika kurulumu, L-out tasarımı ve uygulama, iş ve metot geliştirme (OPEX) departmanı kurulumu, iş ve zaman etüdü eğitimi, izlenebilir ve ölçülebilir hat kurulumu, kalite ve verimlilik ölçme, darboğaz yönetimi eğitimi, adil ücret sistemi ve prim sistemi kurulumu, verimlilik ve kalite geliştirme konularında uzmandır. Bu konularda fabrikalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kalite Geliştirme

Arge Bilişim, endüstri mühendisliği kadrosu ile fabrikalarda kalite sistemleri kurulumu, her türlü kalite kontrol metodu eğitimi ve kalite geliştirme konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Arge Bilişim mühendisleri, in-line (istatistiksel proses kontrol), end of line (hat sonu kalite kontrol), final kalite kontrol ve inspection gibi kalite kontrol modüllerini içeren @rgeMAS yazılımı ile real- time ölçülen, değerlendirilen ve aksiyon alınabilen kalite kontrol sistemleri kurmaktadır.

Etkin Bakım ve Onarım Sistemi

Arge Bilişim, bakım, onarım ve kestirimci bakım modülleri içeren @rgeMAS üretim yönetim sistemini sunmaktadır. Makine arızaları makine ve ya operatör tarafından teknik servise bildirilebilmektedir. @rgeMAS’a makineler için sonsuz bakım ve periyod tanımlanabilmekte ve bildirimde bulunması sağlanabilmektedir. @rgeMAS’ın, üretim makinelerinden veri toplanarak, bakım gereksinimi varsa teknik servis departmanına otomatik task gönderen kestirimci bakım modülü mevcuttur.

Real-time Üretim

Arge Bilişim real-time üretim takibi modülünü içeren @rgeMAS üretim yönetim sistemi ve fabrikanın tüm operasyonlarından real-time veri toplayarak, üretim takibini mümkün kılan @rgeHYPATIA ve @rgeROVER veri toplama terminalleri sunmaktadır.

Adil Ücret ve Prim Sistemi

Ücret sistemi, bir işletmenin en temel sistemlerindendir. Ücret sisteminin adil olması, firmayı hem ömür hem de rekabet gücü açısından direkt olumlu etkiler. Prim, çalışanların hedef karın üstünde gelir getirmesi durumunda kazandığı extra ücrettir ve şartlı giderdir. Maaş+ prim, hem fabrika hem de çalışanlar açısından karlı ve adaletli bir ücret sistemidir. Arge Bilişim, fabrikalarda objektif kriter temelli maaş ve prim sistemleri kurarak verimlilik ve kaliteyi teşvik etmektedirler.

İş Planı

Verimlilik ve performansı ölçmek için gereken operasyon bankası, iş planı ve hedef hesaplamalarını içeren planlama modülüdür.

OEE Ölçme

Makinelerin etkin kullanım oranını gösteren metriktir. Makinelerin efektif kullanılmasının geliştirilmesi için geliştirilen modüldür.

Verimlilik

Verimlilik, ara ürüne veya ürüne çevrilmiş iş gücünün, harcanmış iş gücüne oranı metriğidir. Verimliliğin geliştirilmesi için, ArgeMAS ile verimlilik gerçek zamanda ölçülmektedir.

Duruş Zamanı

Operatörden değil, fabrikadan kaynaklanan nedenlerle israf edilen zamana kayıp zaman denir. Verimliliğin geliştirilmesi amacı ile ölçülmekte ve en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

Performans

Performans harcanan iş gücüne karşın, kayıp zamanlar olmasaydı, işe çevrilebilecek iş gücü metriğini veren ölçümdür. Performansın geliştirilmesi için, ArgeMAS ile performans gerçek zamanda ölçülmektedir. Performansın geliştirilmesi için gerçek zamanda ölçülmektedir.

Hat Sonu Kalite Kontrol

Proses sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün sonraki prosese gitmesi engellenmeye çalışılır.

Final Kalite Kontrol

Üretim sonunda yapılan %100 kalite kontroldür. Hatalı ürünün pakete girmesi engellenmeye dönük kalite kontrol çeşididir.

İstatiksel Proses Kontrol

Proses içinde varsa sistematik hatanın devam etmesini engellemek için yapılan rasgele seçilmiş örnekler üstünden yapılan bir kalite kontrol tipidir.

Inspection

Üretim sonunda ve ürün paketlenip kolilendikten sonra, koliler yönlendirilmiş olasılıklı örnekleme şeklinde açılarak yapılan kalite kontroldür. Müşteriye kusurlu ürünün gitmesini engellemeye dönük olarak yapılmaktadır.

Hammadde Kalite Kontrol

Özellikle darboğaz prosese gidip prosesi meşgul ederek israfa neden olmaması için bu proseslerden önce malzeme kalite kontrol yapılır ve hatalı olan ayıklanır.

Üretim Takip

Her bir sipariş renk ve beden bazında, bant giriş çıkış adetleri gerçek zamanda takip edilebilir. Ayrıca fason üretim yapıldığında fason üreticinin miktar ve kalite verileri de internet üstünden toplanıp raporlandırılır.

Makine Arıza Ve Bakım

Makine arıza takip modülü ile makinelerin arızadan kaynaklı duruş sürelerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Makine bakım, makine bakımının planlandığı ve uygulanmasının izlendiği modüldür.

Kestirimci Bakım

Makinelerin bakım zamanı gelmediği halde varsa bakım ihtiyaç bildiriminin otomatik olarak teknik servis personeline göndermesidir. Kestirimci bakımın amacı kalitenin düşmesini engelleme ve makine duruş sürelerinin en aza indirilerek verimin düşmesini engellemedir.

Template

Müşteri temsilcisinin hızlı fiyat verebilmesi için, iş planının hızlıca oluşturabildiği modüldür.

Standart Süre Ölçümü

Operasyon standart sürelerinin doğru ölçülmesi için kullanılan modüldür.

Kestirimci Bakım

Makinelerin bakım zamanı gelmediği halde varsa bakım ihtiyaç bildiriminin otomatik olarak teknik servis personeline göndermesidir. Kestirimci bakımın amacı kalitenin düşmesini engelleme ve makine duruş sürelerinin en aza indirilerek verimin düşmesini engellemedir.

Mobil Raporlar

Web ve mobil donanımlar kullanılarak verimlilik, performans, kalite, prim vb raporlar alınır.

Yazılım Entegrasyonu

@rgeMAS ile firmanın kullandığı diğer yazılımların entegrasyonu için gerçekleştirilen yazılım hizmetidir.

MTM Modülü

Operasyon standart sürelerinin evrensel doğrulukta ölçülmesi, optimizasyonu ve standardizasyonu için kullanılan modüldür.

Follow-Up

Verimsizlik kaynaklarının tespit edilmesi için kullanılan modüldür. Operatör verimlilik ve kalitesini arttırmak için bire-bir izleyerek çalışmaya follow-up denir. Bu modül ile follow-up uygulanır ve raporlanır.

Atama Optimizasyonu

Verimlilik ve kalite geliştirme amacıyla, veri bilimleri kullanılarak geliştirilmiş sofistike planlama aracıdır. En iyi bantları kurar ve devamsızlık durumunda bandın veriminin dramatik düşmesini engelleyen bir modüldür

Prim Modülü

Çalışanlardan hedef karın üstünde kar geliri elde idilmişse, hedef karın üstündeki kazancın bir kısmının çalışan ile paylaşılmasına ‘prim vermek’ denir. Prim ile teşvik etme, verim ve kaliteyi geliştirmede kullanılmaktadır.

Adil Ücret

Her bir operatörün yeteneklerine göre sınıflandırılarak eşit yeteneğe ve çalışmaya eşit ücret verme modülü olarak tanımlanabilir. Çalışanların ücretlerinin adil olması amaçlanmaktadır.

Üretim Çizelgeleme

Arge Scheduling çok karmaşık üretim süreçlerini dahi rahat planlayabilmek için geliştirilmiştir. ArgeMAS’ın bu modülü ile, istediğiniz kadar çizelgeleme senaryoları oluşturabilir ve gerçek çizelge haline getirebilirsiniz.