Arge Bilişim

Diğer

Verimlilik Geliştirme

Arge Bilişimin endüstri mühendisleri, verimlilik ve kalite odaklı fabrika kurulumu, L-out tasarımı ve uygulama, iş ve metot geliştirme (OPEX) departmanı kurulumu, iş ve zaman etüdü eğitimi, izlenebilir ve ölçülebilir hat kurulumu, kalite ve verimlilik ölçme, darboğaz yönetimi eğitimi, adil ücret sistemi ve prim sistemi kurulumu, verimlilik ve kalite geliştirme konularında uzmandır. Bu konularda fabrikalara danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kalite Geliştirme

Arge Bilişim, endüstri mühendisliği kadrosu ile fabrikalarda kalite sistemleri kurulumu, her türlü kalite kontrol metodu eğitimi ve kalite geliştirme konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.Arge Bilişim mühendisleri, in-line (istatistiksel proses kontrol), end of line (hat sonu kalite kontrol), final kalite kontrol ve inspection gibi kalite kontrol modüllerini içeren @rgeMAS yazılımı ile real- time ölçülen, değerlendirilen ve aksiyon alınabilen kalite kontrol sistemleri kurmaktadır.

İzlenebilir Ürün ve Ölçülebilir Üretim Sistemi

İzlenebilirlik, müşteri memnuniyeti ve sağlıklı üretim için çok önemli bir gereksinimdir. Ayrıca malzemenin üretim sırasında izlenebilir olması ölçülebilirliğin temelidir. Arge Bilişim endüstri mühendisliği kadrosu ile izlenebilir bir üretim sistemi için bundle, kanban, süpermarket ve yalın yürüyüş sistemleri kurmaktadır. İzlenebilir bilgi sistemini bu yürüyüş sistemi üzerine kurarak, izlenebilir üretim tasarlamaktadır.

Dengeli Hat Kurulumu

Dengeli hat kurulumu, sürekli akış ve verimlilik arttırmanın şartlarındandır. Her bir iş istasyonuna yeterince ve kaliteli malzeme verilebilmesi için dengeli hatlar (balanced line) kurulmalıdır. Arge Bilişim endüstri mühendisliği kadrosu ile fabrikalarda, proses yönetimi, verimlilik arttırmak için dengeli hat kurulumu, darboğaz yönetimi konularında teorik ve pratik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Adil Ücret ve Prim Sistemi

Ücret sistemi, bir işletmenin en temel sistemlerindendir. Ücret sisteminin adil olması, firmayı hem ömür hem de rekabet gücü açısından direkt olumlu etkiler. Prim, çalışanların hedef karın üstünde gelir getirmesi durumunda kazandığı extra ücrettir ve şartlı giderdir. Maaş+ prim, hem fabrika hem de çalışanlar açısından karlı ve adaletli bir ücret sistemidir. Arge Bilişim, fabrikalarda objektif kriter temelli maaş ve prim sistemleri kurarak verimlilik ve kaliteyi teşvik etmektedirler.

Etkin Bakım ve Onarım Sistemi

Arge Bilişim, bakım, onarım ve kestirimci bakım modülleri içeren @rgeMAS üretim yönetim sistemini sunmaktadır. Makine arızaları makine ve ya operatör tarafından teknik servise bildirilebilmektedir. @rgeMAS’a makineler için sonsuz bakım ve periyod tanımlanabilmekte ve bildirimde bulunması sağlanabilmektedir. @rgeMAS’ın, üretim makinelerinden veri toplanarak, bakım gereksinimi varsa teknik servis departmanına otomatik task gönderen kestirimci bakım modülü mevcuttur.

Real-time Üretim

Arge Bilişim real-time üretim takibi modülünü içeren @rgeMAS üretim yönetim sistemi ve fabrikanın tüm operasyonlarından real-time veri toplayarak, üretim takibini mümkün kılan @rgeHYPATIA ve @rgeROVER veri toplama terminalleri sunmaktadır.