Adil Ücret

Arge Bilişim

Ücret sistemi bir işletmenin en temel sistemlerindendir. Ücret sisteminin adil olması, firmayı hem ömür hem de rekabet gücü olarak direkt etkiler. Unutulmamalıdır ki, çalışanların fabrikaya gelişlerinin birincil amacı emek verip ücret almaktır.

Prim şartlı bir giderdir. Çalışanların fabrikaya hedef karın üstünde gelir getirmesi durumunda kazanılan extra ücrettir. Bu nedenle prim, hem fabrika hem de çalışanlar açısından karlı ve adaletli bir ücret sistemidir.

Fabrikalarda, verimlilik ve kalite temelli prim sistemleri kurarak verimlilik ve kalite geliştirmekteyiz. Ölçmeye dayalı, adil ve objektif prim sistemi verimlilik ve kalitenin geliştirilmesi açısından çok etkili bir faktördür. Firmamız prim sistemleri kurma konusunda uzmandır.