kurumsal

Arge Bilişim

Kurucuları kariyerlerine 1999 yılında ar-ge mühendisleri olarak başladı.
 

Üretim sektöründe, dijitalleşmeyle birlikte, verim ve kaliteyi arttırma projelerini hayata geçirmek için 2002 yılında Arge Bilişim’i kurdular. İlk iş olarak @rge MAS sisteminin ilk üç modülü olan ’iş planı geliştirme’, ‘verimlilik ölçme ve ‘prim sistemi uygulama’ ve sahadan real time veri toplamak için @rge NVTT terminalini geliştirdiler. Arge Bilişim emek yoğun sektörler için geliştirdiği bu sistem ile 2002 yılında “INTERPRO BİLİŞİM ÖDÜLÜ’nü alarak kuruluşunu taçlandırdı. Yine aynı proje ile TUBİTAK, TTGV ve KOSGEB desteklerinin tamamını en yüksek yüzde ile almaya hak kazandı.

Buhar makinesinin, elektriğin ve bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilk üç jenerasyonu geride bırakan dünya, üretim sektöründü robot, big data ve bilginin kullanılmasını “endüstri 4.0” olarak kavramsallaştırdı. Bu bağlamda Arge Bilişim, ilk kurulduğu andan itibaren Endüstri 4.0’ın fasıllarından olan veri toplama projeleri geliştiren ve uygulayan 6 ülkede 200’den fazla müşterisi olan öncü kuruluşlardandır.

Arge Bilişim sahadan veri toplamak için kullandığı veri toplama terminallerini kendi mühendis kadrosu ile geliştirmektedir. Veri toplama donanımlarının ilki olarak kablolu @rge NVTT’yi geliştirmiştir. Ardından yine kablolu olmasına rağmen diğer özellikleri daha gelişkin @rge SDT’yi geliştirmiştir. Şimdi ise çok gelişkin kablosuz haberleşme protokolüne sahip @rge Rover’ı müşterilerine sunmaktadır. Arge Bilişim’in veri toplama terminallerini devamlı geliştirmektedir. Veri toplama özellikleri ve haberleşme teknolojisi daha ileri olan terminaller sunmaya devam edecektir. Bu terminaller Barkod, RFID, makinelerden sayısal, analog ve bir çok tipte veriler toplayabilir.

Veri toplama terminalleri ile sahadan real-time olarak alınan bu veriler, @rge MAS/CMAS/TRACE MES yazılımlarımız tarafından real-time operatör bazlı verimlilik ve kalite ölçülebilir. Ayrıca makinelerden toplanan sayısal veriler ile makinelerin OEE’ leri ölçülebilir. Bu yazılımlar aynı zamanda işlev artırıcı, tamamlayıcı ve teşvik edici modüller içermektedir.

Arge Bilişim; yazılım, elektronik ve endüstri mühendisliği tekniklerini kullanarak ileri optimizasyon algoritmaları geliştirmektedir. Fabrikalarda kurduğu sistemlerle verimlilik ve kalite arttırmayı kendine iş edinen Arge Bilişim yazılım donanım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır

Arge Bilişim her bir fabrikayı ayrı bir proje olarak tanımlar ve fabrikaya özel üretim felsefesi geliştirir ve aşılar. Yazılım, donanım ve diğer yardımcı ürünler ile fabrikanın verim ve kalitesini arttırır. Arge Bilişim, yalın üretim ve endüstri 4.0 gibi üretim modalarını yakından takip eder fabrika veya proseslere uygun teknikleri seçer, kendi üretim teknikleri ile harmanlar ve uygular.

Arge Bilişim, sistemini kurduğu fabrikaya çalışanlarının motivasyonunu arttıran adil ücret (prim) sistemini  kurgular ve uygular.

Arge Bilişim, danışmanlık hizmeti ile fabrikaya iş ve metot geliştirme departmanı kurar. Bu departmana verimlilik ve kalite geliştirme becerileri kazandırır. Proje bitiminde de verimlilik ve kalitenin gelişiminin devamlı olması için gerekli bilgi, beceri ve eğitimler verir.

Arge Bilişim’in danışmanlık hizmeti şu ana konulardan oluşmaktadır;
 • Üretim mühendisliği biriminin kurulması
 • En verimli lay-out (yerleşim planı) tasarımı
 • Bant ve hat kurulumu tekniklerinin eğitimi
 • Bundle sisteminin kurulması, malzeme taşıma işlerinin kolaylaştırılması veya yok edilmesi
 • İzlenebilirlik ve ölçülebilirliğin sağlanması
 • İn-direkt personel sayısının düşürülmesi
 • Operasyonların standartlaştırılması
 • Ergonomi çalışmaları
 • Aparat tasarımı
 • Kayıp sürelerin azaltılması, operasyon standart sürü ölçülmesi, verimlilik ölçümü uygulamalı eğitimlerin verilmesi
 • OEE ve kalitenin geliştirilme uygulamalı eğitimlerinin verilmesi
 • Rapor okuma eğitimlerinin verilmesi, raporlara göre aksiyon planlarının belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi eğitimlerinin verilmesi
 • Prim sistemlerinin kurgulanması ve kurulması
 • Prosese özel araştırma-geliştirme faaliyetleri ve bu konularda mühendislik çalışmalarının yapılması
 • İlgili mühendislik birimlerin eğitilmesi
Arge Bilişim’in MES yazılımları standart olarak aşağıdaki modülleri kapsar.
 • Sipariş giriş ve takibi
 • Gerçek zamanda üretim takibi
 • İş planı hazırlama
 • Verimlilik ölçme
 • OEE ölçme
 • Kalite ölçme
 • Tedarikçi değerlendirme
 • Prim sistemleri
 • Makine bakım ve onarım
 • Kestirimci bakım
 • Hat dengeleme
 • Otomatik bant kurulumu
 • Operatör operasyon atama
 • Malzeme kalitesi ölçme
 • Süreç planlama
 • Maliyet
 • Gerçek zamanda fason takibi