@rgemas ERP, Arge Bilişim’in geliştirdiği Kurumsal Kaynak Planlama yazılımıdır.

Müşteri ve üretim siparişlerinin girildiği, dönüştürüldüğü yönetildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Siparis-Yonetimi-1.png
Müşteri ve üretim siparişlerinin girildiği, dönüştürüldüğü yönetildiği modüldür.

Rotaların oluşturulduğu ve yönetildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Rotalama.png
Rotaların oluşturulduğu ve yönetildiği modüldür.

Ürünün üretiminde kullanılan malzeme ve proseslerin tanımlandığı modüldür. Alternatif ağaç ve/veya malzemeler tanımlanabilmektedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Urun-Agaci-hazirlama.png
Ürünün üretiminde kullanılan malzeme ve proseslerin tanımlandığı modüldür. Alternatif ağaç ve/veya malzemeler tanımlanabilmektedir.

Sipariş, sipariş grubu ve/veya sipariş olasılığına göre malzeme ürün ağacından faydalanarak ihtiyaç planlaması için kullanılan modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/MRP-Modulu.png
Sipariş, sipariş grubu ve/veya sipariş olasılığına göre malzeme ürün ağacından faydalanarak ihtiyaç planlaması için kullanılan modüldür.

Siparişlerin time & action planlarının hazırlandığı, üretim birimlerine zaman ve kapasite limit parametrelerinin kullanılarak planlanmasının yapıldığı çizelgeleme modülüdür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/URETIM-CIZELGELEME.jpg
Siparişlerin time & action planlarının hazırlandığı, üretim birimlerine zaman ve kapasite limit parametrelerinin kullanılarak planlanmasının yapıldığı çizelgeleme modülüdür.

MRP raporları, ürün ağaçları ve proje dışı taleplerin satın alma giriş ve onaylarının verildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Satin-Alma-Modulu.png
MRP raporları, ürün ağaçları ve proje dışı taleplerin satın alma giriş ve onaylarının verildiği modüldür.

Deponun depo, bölge ve adres olarak tanımlandığı, satınalmadan ya da izin verilmişse başka kanaldan gelen malzeme veya ürünlerin depolara girildiği, stok olarak sipariş bağımlı veya bağımsız hareket ettirildiği modüldür. Ürün veya malzemeler barkodlu da hareket edebilir. İzlenebilirlik temeli oldukça güçlü bir modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Depo-Stok-Modulu.png
Deponun depo, bölge ve adres olarak tanımlandığı, satınalmadan ya da izin verilmişse başka kanaldan gelen malzeme veya ürünlerin depolara girildiği, stok olarak sipariş bağımlı veya bağımsız hareket ettirildiği modüldür. Ürün veya malzemeler barkodlu da hareket edebilir. İzlenebilirlik temeli oldukça güçlü bir modüldür.

Malzeme ve/veya ara ürünün tüketilip, ara ürün ve/veya ürünün üretildiği ve takip edildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/URETIM-TAKIP.jpg
Malzeme ve/veya ara ürünün tüketilip, ara ürün ve/veya ürünün üretildiği ve takip edildiği modüldür.

Makinelerin etkin kullanım oranını ölçen Yalın Üretim aracıdır. Makinelerin efektif kullanılmasının için geliştirilen modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/OEE-OLCME.jpg
Makinelerin etkin kullanım oranını ölçen Yalın Üretim aracıdır. Makinelerin efektif kullanılmasının için geliştirilen modüldür.

Montaj hatlarında verimlilik, ara ürüne veya ürüne çevrilmiş iş gücünün, harcanmış iş gücüne oranı metriğidir. Verimliliğin geliştirilmesi için, @rgemas ile verimlilik gerçek zamanda ölçülmektedir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/VERIMLILIK3.jpg
Montaj hatlarında verimlilik, ara ürüne veya ürüne çevrilmiş iş gücünün, harcanmış iş gücüne oranı metriğidir. Verimliliğin geliştirilmesi için, @rgemas ile verimlilik gerçek zamanda ölçülmektedir.

Malzeme ve ürünlerin kalitesinin operatör, operasyon, hata çeşidi gibi detay parametrelerle ölçülüp raporlandırıldığı, DÖF’lerin (düzenleyici önleyici faaliyet) hazırlanıp uygulandığı modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Kalite-Yonetim-Modulu.png
Malzeme ve ürünlerin kalitesinin operatör, operasyon, hata çeşidi gibi detay parametrelerle ölçülüp raporlandırıldığı, DÖF’lerin (düzenleyici önleyici faaliyet) hazırlanıp uygulandığı modüldür.

Makine arıza takip modülü ile makinelerin arızadan kaynaklı duruş sürelerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Makine bakım, makine bakımının planlandığı ve uygulanmasının izlendiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/MAKINA-ARIZA-VE-BAKIM.jpg
Makine arıza takip modülü ile makinelerin arızadan kaynaklı duruş sürelerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Makine bakım, makine bakımının planlandığı ve uygulanmasının izlendiği modüldür.

Prim ve adil ücretin hesaplandığı ve uygulandığı modüllerdir

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/ADIL-UCRET.jpg
Prim ve adil ücretin hesaplandığı ve uygulandığı modüllerdir

Depo ve stok süreçlerinin yönetildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Depo-Yonetim-Modulu.png
Depo ve stok süreçlerinin yönetildiği modüldür.

Sevk işlemlerinin yürütüldüğü, mobil cihaz veya PC yardımıyla, siparişlerin malzeme veya ürünlerin toplanıp sevk edildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Sevkiyat-Yonetim-Modulu.png
Sevk işlemlerinin yürütüldüğü, mobil cihaz veya PC yardımıyla, siparişlerin malzeme veya ürünlerin toplanıp sevk edildiği modüldür.

Stokların, ürünlerin ve her bir siparişin maliyetinin işçilik ve malzeme olarak hesaplanıp raporlandığı modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Maliyet-Yonetim-Modulu.png
Stokların, ürünlerin ve her bir siparişin maliyetinin işçilik ve malzeme olarak hesaplanıp raporlandığı modüldür.

Ürün tasarımının yönetildiği modüldür. Tüm revizyon, teknik resim ve varyant dokümanlarının arşivlendiği ve yönetildiği modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Urun-Tasarimi-Yonetimi.png
Ürün tasarımının yönetildiği modüldür. Tüm revizyon, teknik resim ve varyant dokümanlarının arşivlendiği ve yönetildiği modüldür.

Tedarikçi ve müşteri değerlendirme için kriterlerin tanımlandığı, girişlerin yapıldığı, puan verildiği ve raporlandığı modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Tedarikci-ve-musteri-degerlendirme-Modulu.png
Tedarikçi ve müşteri değerlendirme için kriterlerin tanımlandığı, girişlerin yapıldığı, puan verildiği ve raporlandığı modüldür.

Personel devam kontrol ve bordroların oluşturulduğu modüldür.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2024/04/Insan-Kaynaklari-Modulu.png
Personel devam kontrol ve bordroların oluşturulduğu modüldür.

@rgeMAS ile firmanın kullandığı diğer yazılımların entegrasyonu için gerçekleştirilen yazılım hizmetidir. 30’un üzerinde diğer ERP ve/veya muhasebe yazılımları ile entegrasyon gerçekleştirilmiştir.

https://www.argebilisim.com/wp-content/uploads/2023/04/YAZILIM-ENTEGRASYONU.jpg
@rgeMAS ile firmanın kullandığı diğer yazılımların entegrasyonu için gerçekleştirilen yazılım hizmetidir. 30’un üzerinde diğer ERP ve/veya muhasebe yazılımları ile entegrasyon gerçekleştirilmiştir.