Hazır Giyim Sektöründe Yalın Üretim Uygulamaları ve Tek Parça Akış

kaltiteyonetimi

Yalın Üretim , kısaca Japon Toyota firmasının öncülük ettiği, genel olarak Japon kültüründen beslenen, üretim kuruluşundaki malzeme ve işçilik gibi üretim girdilerinin kullanımında israfları önleme, küçük adımlarla devamlı verimlilik ve kalite geliştirme, kayıp zamanları düşürme, müşteriye hızlı cevap verme gibi amaçları olan bir üretim felsefesi, motivasyonu ve/veya modasıdır diyebiliriz. 

yalinuretim

Yönetim; israfları düşürme, icra ve hat yapılarında kendine özgü araç ve metotlar kullanır. Bu araçlara yalın üretim araçları denmektedir.

Yalın Üretim Araçları

1-Kanban

2- Hücresel imalat                         

3- İtme yerine çekme sistemi

4- 7 israf 

5- Poke – yoke 

6- Görsel fabrika 

7- Andon sistemi 

8- OEE

9- Metrikler, KPI, Göstergeler 

11- SMED (tekli dakikalarda kalıp değişimi)

12- Akıllı hedefler 

13- TPM (toplam üretken bakım)

14- Değer akış haritası 

15- Hat dengeleme 

16- Standartlaştırılmış işler 

17- Sürekli iyileştirme 

18- Kaizen 

19- Sürekli akış 

20- Tam zamanında (JIT ) 

21- Darboğaz analizi

22- 6 sigma 

23- FMEA

24- Hoshin Kanri 

25- PUKO

kanbansistemi

Paydaşları beraber çalışmaya ve yönetim süreçlerine katmayı amaçlar. Bu katılım çok geniş düşünülmektedir. İçeride her kademeden çalışanlar, tedarikçiler ve tabi ki başta müşterinin olduğu bir katılım olarak ele alınır. Hatta “yalın üretim bir çekme üretim sistemidir” denir. Rahatlıkla anlaşılacağı gibi ilk çekme hareketini üretim sistemine veren de müşteridir.

Yalın düşünce üretim ve yönetimini yalınlaştırarak icrayı ve yönetimi kolaylaştırmayı dolayısıyla etkinliğini arttırmayı amaçlar. Bu amaçla tek parça sürekli akış sistemini önerir ve kullanır. Birçok sektörde tek parça akış oldukça yalınlaştırıcı, verimlilik ve kalite arttırıcıdır. Özellikle otomotiv ve makine üretimi gibi sektörlerde oldukça etkili bir sistemdir. Tek parça akışın verimliliği ve/veya kaliteyi düşürdüğü üretim tip ve proseslerinde ise doğal olarak grup halinde yürüyüş kullanılır. Örneğin prosesimizde 6 mm-1,5 mm vida üretiyorsak, bu ürünleri veya malzemesini tek başına yürütmeye kalkmayıp bir troley, kutu, sandık veya sepetle kanban kartı takılarak yürütülür.

kaizen

Çok sektörde olduğu gibi hazır giyim sektörü de yalın üretim felsefesinden oldukça fazla etkilenmiş ve yalın üretim teknikleri uygulanmıştır. Yalın üretim danışmanları eşliğinde çokça projeler gerçekleştirilmiş. 

Hazır Giyim Sektöründe Yalın Üretim

Konfeksiyon üretiminde ( hazır giyim sektöründe) ürünler, görece küçük boyutlardadır ve genelde operasyonların standart süreleri 1 (bir) dakikanın altındadır. Ayrıca hat dengeleme amacıyla her bir operasyonu birden fazla operatör ve her bir operatör birden fazla operasyon icra edebilmektedir. Bu nedenlerle tek parça akış sistemi uygulanan konfeksiyon üretiminde, her bir operatörden ve/veya operasyondan (DOĞRU) veri almak (verimsizliği göze almadan) mümkün olmamaktadır. Ayrıca bir operasyonun birden fazla operatör tarafından icra edilmesi (konfeksiyonlarda çok yaygındır ve hat dengeleme açısından çoğu zaman mecburidir) durumunda izlenebilirlik kaybolmaktadır. İzlenebilir olmayan üretim doğal olarak ölçülebilir değildir. Örneğin operatör-operasyon bazında kalite (kalitesizlik kaynağına ulaşılabilen) ölçümü mümkün olmamaktadır.

verimlilik

Üretim Yönetiminde  İzlenebilirlik ve Ölçülebilirlik

İzlenebilirlik ve ölçülebilirlik, verimlilik ve kalite geliştirme ve dolayısıyla rekabet gücü geliştirme için çok önemli olduğu, her üretim yöneticisinin malumudur. Bu nedenle yani izlenebilirlik ve ölçülebilirlik için bundle (demet) sistemi önermekte ve uygulamaktayız. Bundle sisteminde “T” anında bir operasyon yapılır, her bir bundle’ın içindeki her bir operasyon sadece bir kişi tarafından icra edilir. Bu nedenle bundle sistemi izlenebilirdir. İzlenebilir olan üretim sistemi rahatlıkla bilişim araçlarıyla (donanım ve yazılım) ölçülebilmekte, teşvik edilebilmekte ve geliştirilebilmektedir. Bundle sisteminin diğer getirileri ise ara çalışan sayısının azaltılması (taşıma maksatlı çalışan), darboğaz yönetiminin kolaylığı ve elbette iş paylaşımının rahat olmasıdır.  

Kısaca izlenebilirlik, ölçülebilirlik, darboğaz yönetiminin rahat olması, iş paylaşımın kolaylığı ve taşıma için kullanılan emekten tasarruf amacıyla konfeksiyon yönetiminde bundle sistemi önermekte ve kullanmaktayız.

Sektörlere Göre Yalın Üretim Uygulamalarımız İçin Tıklayınız

İlginizi Çekebilir: Ünlü Tekstil Proje Başarı Öyküsü