Akıllı Fabrika

Arge Bilişim

Arge Bilişim’in mühendis kadrosu, akıllı fabrika dönüşüm sürecini tasarlayarak yönetmektedir. Fabrikalarda dijital dönüşüm projeleri gerçekleştirilmektedir.

Akıllı yeni fabrika kurulumunun yanı sıra var olan fabrikalarda da  verimlilik ve kalite arttırma  amacıyla, endüstri 4.0 projeleri uygulamaktadırlar.

 • Yeni fabrika tasarımı ve kurulumu
 • MRP uygulama danışmanlığı
 • MES uygulama danışmanlığı
 • Business intelligence uygulama danışmanlığı
 • Akıllı fabrika uygulama danışmanlığı
 • Enerji verimliliği ölçümü ve danışmanlığı
 • Veri ile yönetme danışmanlığı
 • L-out Tasarımı
 • İzlenebilir - Ölçülebilir hat kurulumu
 • Metod Çalışması
 • Standartlaştırma - Standart süre ölçümü
 • Darboğaz yönetim danışmanlığı
 • Ücret sistem tasarımı
 • Follow-up yöntemleri uygulama